CFGS Imatge per al Diagnòstic

  • List Item 1
  • List Item 2
  • Estudis en 2 anys acadèmics.
  • 1.290 hores lectives
  • 710 hores de pràctiques en centres sanitaris de Primer Nivell.

Modalidat : PRESENCIAL o NO PRESENCIAL

Sortides professionals

  • Tècnic en imatge per al diagnòstic.
  • Tècnic en protecció radiològica.
  • Tècnic en radiologia d’investigació i experimentació.
  • Delegat comercial de productes i equipament sanitari.