1.590
Hores lectives
410
Hores de pràctiques
2 anys
Presencial
8.140€
Preu total del cicle

Descobreix el teu futur a Eixample Clínic

CFGS de Dietètica, orientat a l’activitat física i al son

Descobreix el teu futur a Eixample Clínic

CFGS de Dietètica, orientat a l’activitat física i al son

Inici Estudis Dietètica, orientada a l'activitat física i al son

EIXAMPLE CLÍNIC

CFGS DIETÈTICA orientat a l’activitat física i al son

Ser tècnic superior en Dietètica orientat a l’activitat física i al son és tendència.  La importància de l’alimentació i l’estil de vida saludable cada cop és més evident tant per a persones sanes com per a les que tenen determinades condicions de salut. Per això, socialment l’interès per la dietètica ha experimentat un auge en l’àmbit personal i professional aquests darrers anys. 

La demanda de professionals en dietètica està en constant creixement degut a aquesta creixent consciència de la importància de la nutrició en la salut. Tant la nutrició equilibrada com l’activitat física suposen un gran impacte sobre la salut i la millora de moltes malalties. Molts estudis epidemiològics han demostrat una forta relació causal entre algunes malalties cròniques i determinats hàbits de vida: la nutrició i l’activitat física. 

També està demostrat científicament que una mala nutrició pot alterar el sistema immunològic, augmentar el risc de malalties cardiovasculars, alterar el desenvolupament fisicopsíquic i fins i tot augmentar el risc de patir greus malalties. En aquest cicle formatiu de grau superior en Dietètica orientat a l’activitat física i al son plantegem un aprenentatge 360º al voltant d’hàbits saludables basat en la importància de la nutrició de persones i l’activitat física com dues cares d’una mateixa moneda. Una bona higiene del son per a un descans correcte constitueix un altre pilar fonamental en el manteniment de la salut de la població. 

Un tècnic superior en dietètica aplica i promou els seus coneixements sobre una nutrició saludable per al benestar de la població. Fins i tot participa en l’abordatge, dins un equip multidisciplinari, de patologies nutricionals contribuint a un món més saludable i sostenible.  La formació en dietètica ofereix oportunitats laborals a hospitals, clíniques, escoles, centres de recerca i a la indústria alimentària. 

El cos humà està sàviament organitzat per moure’s constantment. Tot i això, en la societat actual per a la majoria de les persones l’activitat física diària està vinculada al seu temps lliure i al desplaçament actiu.   En aquest curs enfoquem l’activitat física com un fàrmac, una prescripció que ajuda en la prevenció i en la gestió de malalties cròniques, moltes provocades pel sedentarisme.  

play
DR. GIL RODAS MD, PHD

DIRECTOR DE LA UNITAT DE MEDICINA DE L’ESPORT (HOSPITAL CLÍNIC - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU) HEAD OF MEDICAL AREA BARÇA INNOVATION HUB

“Formem professionals orientats 360º en el benestar de les persones: alimentació sana, activitat física i son.”

Competències

Objectius

A qui va dirigit

Per què Eixample Clínic

Detall del cicle

Pla d’estudis

Centres de pràctiques

Continuïtat

Requisits d’accés

Competències

Amb aquest curs adquiriràs les competències que et permetran, com a tècnic superior en dietètica, promoure canvis en l’alimentació de la població que millorarà la seva salut i el seu benestar: 

 • Promoure la salut i el benestar de les persones, ja que comprendràs com impacta l’alimentació en la salut. 
 • Promoure canvis en els hàbits saludables. Actualment a la nostra societat s’estan experimentant canvis significatius en els hàbits alimentaris a causa de factors com la concentració de població a les grans ciutats, la globalització i la disponibilitat d’aliments processats. Podràs ajudar la població a prendre decisions informades sobre la seva dieta i a saber adaptar-se a aquestes noves realitats alimentàries 
 • Ajudaràs en la gestió de la malnutrició. Aquesta no es limita a la desnutrició; la sobrealimentació i la mala elecció d’aliments també són formes de malnutrició. Amb la teva visió holística de la salut nutricional contribuiràs a millorar la salut de les persones. 
 • Donaràs suport a grups vulnerables o grups específics com infants, gent gran, atletes, etc. per garantir que rebran la dieta adequada segons les seves necessitats. 
 • Contribuiràs de manera activa a la sostenibilitat del planeta, ja que desenvoluparàs un paper fonamental en la promoció de pràctiques alimentàries sostenibles i en la reducció de l’impacte ambiental de la producció d’aliments, elements essencials per abordar els reptes actuals de la crisi climàtica. 

Objectius

En aquest cicle formatiu de grau superior en Dietètica, l’alumnat aprendrà a dur a terme tasques i funcions tan importants com:

 • Elaboració de dietes adaptades a persones i/o col·lectius sans.
 • Elaboració de dietes adaptades a persones i/o col·lectius amb patologies específiques seguint les prescripcions medicodietètiques, realitzant-ne el seguiment.
 • Realitzar un control de qualitat de l’alimentació.
 • Analitzar comportaments i necessitats alimentàries.
 • Oferir solucions terapèutiques en alimentació equilibrada.
 • Desenvolupar un elevat sentit de l’ètica i de la responsabilitat en tot allò referit a l’alimentació.

A qui va dirigit

Aquest CFGS va dirigit a totes aquelles persones que consideren que l’alimentació és una qüestió essencial per a la salut de la població i que desitgen l’adquisició de tots els coneixements i de totes les competències per desenvolupar la seva carrera professional en aquest àmbit laboral.

Amb el Grau Superior en Dietètica et podràs incorporar al món laboral realitzant tasques com a tècnic superior en dietètica com a freelance (en gabinets de dietètica), com a tècnic en higiene alimentària o responsable de seguretat alimentària en empreses del sector o com a educador o formador de bones pràctiques en higiene alimentària.

Quan acabis la teva formació hauràs millorat la capacitat de treballar en equip i la iniciativa emprenedora, que t’han de permetre desenvolupar eines d’adaptació en una professió en evolució constant, però sobretot hauràs rebut al llarg del curs eines per gestionar, per empatitzar i per cuidar els pacients. Aquest és el focus principal de la nostra raó de ser

Tot això et permetrà convertir-te en un professional en el terreny de la dietètica amb un perfil professional i personal diferencial, amb una formació de prestigi, reconeguda en tot el sector sanitari.

Per què Eixample Clínic

 • Àmplia experiència: des del 2005, milers d’alumnes han passat per l’escola i han assolit els seus somnis 
 • Equip docent especialitzat: Els professors imparteixen a les aules només les assignatures relacionades amb les modalitats en què desenvolupen la seva activitat professional als seus centres de treball. Els nostres docents són metges, nutricionistes, biòlegs i fisioterapeutes. 
 • Continguts actualitzats: Més enllà d’impartir els continguts oficials, la pertinença al Campus Clínic ens permet actualitzar els protocols explicats a classe amb els aplicats en un centre d’excel·lència com Clínic Barcelona o altres centres de reconegut prestigi. 
 • Garantim a tots els nostres alumnes (100 %) el centre de pràctiques on realitzaran 410 h formatives.  
 • Model acadèmic en què l’alumne és el centre:  amb classes dinàmiques, potenciant la creativitat, la comunicació, el treball en equip i col·laboratiu, així com l’esperit crític. 
 • Humanització del servei. Eixample Clínic no és només una escola de formació, sinó que és l’escola de Campus Clínic i per això, en cada acció, mitjançant els nostres valors, transmetem que la nostra raó de ser, com a professionals del sector salut, és el pacient. Tenim l’experiència que ens dona autoritat. Innovem cada dia, metodològicament, amb nous protocols, noves eines… Tenim el coneixement que compartim mitjançant l’equip docent amb la pràctica assistencial als centres de treball referents a tot el territori. Però sobretot volem que els nostres alumnes, quan siguin professionals, sàpiguen empatitzar amb el pacient. La tecnologia és important, el coneixement és imprescindible, però de vegades una escolta activa, una mirada o un somriure sincer transmeten més confiança i més seguretat als pacients que la millor de les acreditacions acadèmiques que puguem atorgar. 

Detall del cicle

Titulació oficial: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació

Denominació: Tècnic Superior en Dietètica
Durada: 2 anys acadèmics (2.000 h lectives)
Inici de curs: Setembre
Ubicació: Escola Eixample Clínic (Edifici Seminari Conciliar Barcelona. Diputació 231. 08007 Barcelona)
Formació al centre educatiu: 1.590 hores
Formació en centres de treball: 410 hores

Modalitat i torns: Presencial (torn matí)

 • Poden accedir a estudiar el CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear les persones que compleixin algun dels requisits llistats.

 • En cas de no complir-ne cap, cal superar una prova d’accés. Per presentar-se cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

Pla d’estudis

 • Organització i Gestió de l’Àrea de Treball Assignada a la Unitat/Gabinet de Dietètica
 • Alimentació Equilibrada
 • Dietoteràpia
 • Control Alimentari
 • Microbiologia i Higiene Alimentària
 • Educació Sanitària i Promoció de la Salut
 • Fisiopatologia Aplicada a la Dietètica
 • Relacions en l’Àmbit de Treball
 • Formació i Orientació Laboral
 • Formació en Centres de Treball
 • Síntesi

Durant el curs, diversos professionals referents en el sector de la nutrició, de la medicina i de l’esport imparteixen xerrades sobre temes d’actualitat, com la nutrició de l’esportista, la importància de la higiene del son en la salut i el rendiment esportiu, cadena de control alimentari dels menús dels pacients d’un hospital…

Així mateix, es fan visites a empreses del sector alimentari relacionades amb els continguts didàctics dels mòduls que s’imparteixen.

Centres de pràctiques

Les pràctiques del cicle de Grau Superior en Dietètica es realitzen a empreses del sector alimentari (càterings, menjadors de col·lectivitats, formació de cuina...), hoteleria, geriàtrics, cuines d’hospitals (Clínic Barcelona), centres esportius, etc.

Continuïtat

SORTIDES PROFESSIONALS:

 • Tècnic/a en Dietètica i Nutrició
 • Dietista en una consulta personalitzada en gimnasos, botigues de dietètica, parafarmàcies, centres d’estètica, herboristeries, balnearis…
 • Responsable d’alimentació en empreses de serveis de menjars.
 • Responsable de seguretat alimentària i planificador/a de menús en empreses de càtering, residències, escoles.
 • Consultor/a en alimentació.
 • Tècnic/a en higiene dels aliments, controlant la qualitat dels aliments en laboratoris i en departaments de recerca i desenvolupament de nous productes, entre d’altres.
 • Educador/a sanitari/ària com a formador/a de bones pràctiques en higiene alimentària.

SORTIDES ACADÈMIQUES:

 • Amb aquest cicle s’obté la titulació de tècnic/a superior en Dietètica.
 • Permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau i a cicles de grau superior de formació professional.
 • Pel que fa a l’accés a estudis universitaris dins de la branca sanitària, permet integrar coneixements sobre alimentació, ja que són transversals en tots, sent un important actiu en el consell dietètic de la població sana i malalta. Per exemple: en Medicina, Infermeria, Psicologia, Fisioteràpia, Enginyeria alimentària, Farmàcia i Ciències de l’activitat física i l’esport, entre d’altres.

Requisits d’accés

Poden accedir a estudiar el CFGS de Dietètica orientat a l’activitat física i al son les persones que compleixin algun dels requisits llistats.

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Estar en possessió del títol de tècnic de formació professional de Grau Mig o tècnic de formació professional de Grau Superior. 
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En cas de no complir-ne cap, cal superar una prova d’accés. Per presentar-se, cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es realitza la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

>
play

"Metodologia d’aprenentatge dinàmica i participativa"

Dra. Irene César - Coordinadora CFGS Dietètica

arrow-left

“Vaig entrar amb poques expectatives, però Eixample Clínic les va superar. Aquí he trobat el meu lloc. A cada classe gaudeixo i aprenc coses útils que m’apassionen. El meu objectiu de millorar la meva nota de batxillerat per accedir a la carrera de medicina s’ha tornat assolible gràcies a aquest cicle. Eixample Clínic ha estat l’elecció perfecta: professors experts que t’acompanyen i instal·lacions còmodes. Estudiar aquí és una opció excel·lent. M’encanta!"

Jordi Gutiérrez
CFGS Dietètica

CFGS DE DIETÈTICA, ORIENTAT A L’ACTIVITAT FÍSICA I AL SON

Procés de matriculació

Si vols fer la preinscripció/matriculació al CFGS de Dietètica orientat a l’activitat física i al son posa’t en contacte amb la secretaria acadèmica mitjançant el correu electrònic: squiros@fmcb.cat