1551
Hores lectives
515
Hores totals en el centre de pràctiques
2 anys
Presencial
12.000€
Preu total del cicle

Descobreix el teu futur a Eixample Clínic

CFGS en Laboratori Clínic i Biomèdic

Descobreix el teu futur a Eixample Clínic

CFGS en Laboratori Clínic i Biomèdic

Inici Estudis Laboratori clínic i biomèdic

EIXAMPLE CLÍNIC

CFGS Laboratori clínic i Biomèdic

En un món en què la ciència i la tecnologia avancen a un ritme vertiginós, la medicina i la recerca biomèdica són fonamentals per al progrés de la societat. T'agradaria treballar per la salut de les persones? Conèixer el diagnòstic, el seguiment i el tractament de les malalties des de l'àmbit del laboratori analític?  Llavors, el cicle formatiu de grau superior en Laboratori Clínic i Biomèdic d'Eixample Clínic és la teva porta d'entrada!

Imagina entendre la biologia del cos humà mitjançant l'anàlisi de mostres biològiques, diagnosticant malalties, participant en investigacions capdavanteres i col·laborant estretament amb equips multidisciplinaris de la salut.

Des del laboratori es generen resultats que són imprescindibles per al diagnòstic, per a la prevenció i per al tractament de les malalties, sempre seguint les normes de qualitat i de seguretat establertes. Aquest programa formatiu és una gran oportunitat per treballar en sanitat, en què la teva tasca es dirigirà cap al benestar de les persones i cap a l'avanç de la medicina.

A Eixample Clínic adquiriràs les competències necessàries per dur-ho a terme.

play
Alba Roset

Coordinadora general de tècnics

Competències

Objectius

A qui va dirigit

Per què a Eixample Clínic

Detall del cicle

Pla d’estudis

Centres de pràctiques

Continuïtat

Requisits d’accés al curs

Competències

La competència general d’aquest títol consisteix a fer estudis analítics de mostres biològiques, seguint protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorar els resultats tècnics perquè serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i el tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts a la unitat assistencial.

Objectius

En aquest cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic l’alumnat aprendrà a dur a terme funcions tan importants com:

 • Obtenir les mostres biològiques, segons el protocol específic de la unitat, i distribuir-les en relació amb les demandes clíniques i/o analítiques, assegurant-ne la conservació al llarg del procés.
 • Garantir la qualitat del procés assegurant la traçabilitat, segons els protocols establerts.
 • Verificar el funcionament dels equips, aplicant procediments de qualitat i de seguretat.
 • Condicionar la mostra per a la seva anàlisi, aplicant tècniques de processament preanalític i seguint els protocols de qualitat i de seguretat establerts.
 • Avaluar la coherència i la fiabilitat dels resultats obtinguts en les anàlisis, utilitzant les aplicacions informàtiques.
 • Aplicar tècniques d’anàlisi genètica a mostres biològiques i a cultius cel·lulars, segons els protocols establerts.
 • Aplicar tècniques analítiques de paràmetres bioquímics seguint els protocols normalitzats de treball i complint les normes de qualitat
 • Aplicar tècniques d’anàlisi microbiològiques en mostres biològiques i cultius segons els protocols de seguretat i de protecció ambiental.
 • Aplicar tècniques immunològiques, seleccionant procediments en funció de la determinació sol·licitada.
 • Preparació i aplicació de materials radioactius

 • La realització d’imatges diagnòstiques

 • La interpretació de resultats

A qui va dirigit

El CFGS en Laboratori Clínic i Biomèdic està dirigit a persones amb interès en la salut, la recerca biomèdica i l’anàlisi clínica, sigui quina sigui la seva experiència prèvia en el camp. Proporciona una formació sòlida en aquestes àrees i pot ser el punt de partida per a una varietat d’estudis futurs en el sector de la salut i la recerca.

 

En termes generals, aquests estudis van dirigits a persones interessades en el camp de la salut: Els diferents mòduls del cicle són prou atractius com per convertir-se en una veritable oportunitat per a aquells estudiants que vulguin involucrar-se en el diagnòstic clínic, l’anàlisi de laboratori i la recerca biomèdica, contribuint a la millora de l’atenció mèdica.

Per què a Eixample Clínic

 • Eixample Clínic és una escola amb una experiència en docència des de 2005. El programa formatiu que oferim ha estat dissenyat per professionals del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l' Hospital Clínic de Barcelona. El CDB és una estructura que agrupa tots els laboratoris de l'hospital on anualment es realitzen més de 7.000.000 d'anàlisis, que inclouen més de 2.800 proves diferents de laboratori (cdb.clinic.cat). A eixample Clínic t'oferim una experiència d'aprenentatge totalment diferent de la formació clàssica de tècnics

¿ Què ens diferencia ?

 • Personal docent: El programa ha estat dissenyat i compta amb la implicació de doctors i especialistes del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB). El nostre institut és lider en diagnòstic clínic, docència i investigació en l'àmbit de la medicina del laboratori. Això et garanteix una formació actualitzada i de la més alta qualitat. 
 • Formació pràctica: Oferim una formació pràctica i orientada a les necessitats del mercat laboral actual, perquè et preparis per als reptes del futur en tècniques punteres.
 • Metodologia innovadora i actualitzada amb els reptes sanitaris actuals: Utilitzem una metodologia innovadora i personalitzada que et permetrà adquirir els coneixements, competències i habilitats necessàries per convertir-te en un tècnic de laboratori altament qualificat i preparat per fer front als reptes sanitaris. 

¿ I desprès dels estudis ?     

 • Satisfacció dels alumnes: Els alumnes que han estudiat a Eixample Clínic avalenla qualitat de la nostra formació
 • Pràctiques en empresa: Les pràctiques es realitzaran al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) de l'Hospital Clínic en contextos clínics reals
 • Borsa de treball: La plantilla de tècnics del CDB consta d'aproximadament 260 professionals, i el 80% del personal tècnic del CDB prové dels alymnes de pràctiques que han superat satisfactòriament el cicle.

¿Vols saber més ?

Posa't en contacte amb nosaltres per obtenir més informació sobre el nostre programa formatiu i els avantatges de matricular-te en el nostre programa

Detall del cicle

Titulació oficial: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació

Denominació: Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Inici del curs: Setembre
Ubicació: Escola Eixample Clínic (Edifici Seminari Conciliar Barcelona. Diputació 231. 08007 Barcelona)
Formació al centre educatiu: 1.551 hores
Formació en centres de treball: 515 hores

Modalitat i torns: Presencial (torn tarda)

Pla d’estudis

Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

Gestió de mostres biològiques (132h)

Tècniques generals de laboratori (132h)

Biologia molecular i citogenètica (99h)

Anàlisi bioquímica (132h)

Microbiologia clínica (99h)

Tècniques d’anàlisi hematològica (99h)

Tècniques d’immunodiagnòstic (99 h)

Fisiopatologia general (99h)

Itinerari per a l'ocupabilitat I (99h)

Itinerari per a l'ocupabilitat II (66h)

Sostenibilitat aplicada als sistemes productius (33h)

Digitalització aplicada als sectors productius (33h)

Anglès professional (99h)

Català professional (99h)

Projecte intermodular de laboratori clínic i biomèdic (198h)

Hores totals en el centre de pràctiques (515h)

Centres de pràctiques

Les pràctiques del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic es fan totes,i per al 100 % dels alumnes de l’escola Eixample Clínic a les instal·lacions del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB), a Clínic Barcelona, amb seu a Villarroel.

Continuïtat

Sortides professionals:

 • Tècnic/a superior en laboratori clínic i biomèdic en centres de salut, en serveis de microbiologia, hematologia, hemoteràpia, bioquímica, immunologia, etc.
 • Tècnic/a en laboratori alimentari, farmacèutic i cosmètic
 • Tècnic/a en laboratori de recerca i experimentació
 • Tècnic/a en laboratori de toxicologia
 • Delegat/ada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Sortides acadèmiques:

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Cicle de grau superior de formació professional.
  Grau universitari.

Requisits d’accés al curs

Poden accedir a estudiar el CFGS de Laboratori Clínic i Biomèdic les persones que compleixin algun dels requisits llistats.

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Estar en possessió del títol de tècnic de formació professional de Grau Mig o tècnic de formació professional de Grau Superior.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En cas de no complir-ne cap, cal superar una prova d’accés. Per presentar-se, cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es realitza la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

arrow-left

CFGS EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

Procés de matriculació

Si vols realitzar la preinscripció/matriculació al CFGS en Laboratori Clínic i Biomèdic, orientat a l’activitat física i al son, posa’t en contacte amb secretaria acadèmica mitjançant el correu electrònic: squiros@fmcb.cat