Descobreix el teu futur a l’FP

FP Flexible i innovadora - Adaptada a les persones i a nous reptes – Formació a Eixample Clínic i a Centres de treball – Formació continuada

Descobreix el teu futur a l’FP

FP Flexible i innovadora - Adaptada a les persones i a nous reptes – Formació a Eixample Clínic i a Centres de treball – Formació continuada

Inici El valor de l'FP

VULL ESTUDIAR

L’FP és una bona opció?

Aquest tipus de pregunta sol ser una trampa, perquè la resposta dependrà dels interessos de qui respongui. Al nostre parer aquesta pregunta en té una de prèvia, que és "PER A QUÈ"? Abans de contestar us volem mostrar algunes xifres objectives que han obtingut centres especialitzats i observatoris dels estudis a l’FP.

Catalunya
Espanya
Conclusions

El 2021 la inserció laboral dels graduats en un grau superior arriba al 64,39 %. Un 44,14 % treballa exclusivament i el 20,25 % compagina feina i estudi

plus

El percentatge de graduats en un grau superior que cerca ocupació és del 13,27 %, disminueix en 2,52 punts respecte a l’any passat.

minus

La taxa d’atur a Catalunya l’any 2022 entre 16 i 24 anys se situa al voltant del 42,2 %. Aquest mateix índex per als graduats en un grau superior és del 13,27 %

plus

Sanitat es troba entre les famílies professionals on hi ha una inserció laboral més gran amb el 54,22 %.

minus

L’empresa de pràctiques és la via més efectiva per a l’ocupabilitat. L’any 2022 la suma de l’empresa i del centre docent han proporcionat ocupació al 35,31 %

plus

Els graduats en un grau superior que continuen estudiant opten pels estudis universitaris (61,41 %) i un 22,41 % cursa un altre cicle de grau superior.

minus

L’atur entre els titulats d’FP és menor a la mitjana global: la taxa d’atur era del 14,9 % el 2021, mentre que els titulats amb estudis universitaris eren del 8,3 % i amb FP 13,5 %

plus

Predomini de les oportunitats d’ocupació per a l’FP grau superior: 236.814 mitjana anual d’oportunitats d’ocupació entre el 2022 i el 2030 (57,2 % per a l’FP de grau superior).

minus

Una de cada quatre oportunitats d’ocupació serà per a l’FP. Les estimacions indiquen que les oportunitats d’ocupació per a l’FP suposaran el 24,6 % del total per al període 2022-2030.

plus

No totes les oportunitats d’ocupació per a l’FP es cobriran amb els titulats actuals. El 60 % seguirà el patró actual, i el 63,6 % correspondrà a l’FP de grau superior.

minus

Salut ha estat a nivell estatal la família professional que més alumnes matriculats ha tingut el curs 2020-2021, amb un total de 172.280 alumnes (17,5 %) del total.

plus

Amb la taxa de creixement respecte al curs anterior més elevat (17,8 %).

minus
Font: Informe Caixabank Observatorio de la FP en España
arrow down

Augment en la inserció laboral i disminució en la continuïtat formativa.

plus

Per a tots els trams d’edat, excepte els majors de 30 anys, el percentatge de graduats inserits és superior al de l’any passat.

minus

En el tram de 16 a 24 anys, el percentatge de graduats no ocupats és inferior a la taxa d’atur general.

plus

En qualsevol dels nivells d’estudis considerats, el nombre de graduats sense activitat és inferior a la taxa d’atur de la població juvenil.

minus

La inserció laboral supera el 50 % en 16 de les 24 famílies professionals considerades.

plus

L’empresa de pràctiques és el canal d’intermediació laboral més efectiu entre els enquestats.

minus

INSERCIÓ LABORAL

L’FP com a opció

Si la pregunta inicial feia referència a considerar l’FP una bona opció per afavorir la inserció laboral de la gent jove sense experiència, ara sí que podem respondre sense por d’equivocar-nos. La resposta és clara i contundent. És una molt bona opció, sense matisos.

Si la pregunta fa referència al fet que quan ja sigui graduat en l’especialitat escollida podré deixar d’estudiar, la resposta és no. També clara i contundent.

Volem ser honestos des del primer moment, en els temps actuals d’incertesa, de crisi social i econòmica, i fins i tot de valors, de transformacions digitals i tecnològiques, de transicions mediambientals i transicions demogràfiques i socials, l’itinerari professional en acabar els estudis del CFGS seleccionat només hauria de significar el primer pas...

Ens agrada reflexionar al voltant de la frase d’Alvin Tofler:

”Els analfabets del s. XXI no seran els que no sàpiguen llegir i escriure, sinó aquells que no sàpiguen aprendre, desaprendre i reaprendre”

Descobreix què pots estudiar
comillas

EIXAMPLE CLÍNIC

Per què Eixample Clínic

Si encara estàs llegint i has arribat fins aquí, és perquè ja tens la teva resposta clara . L’FP és una opció vàlida i la seva proposta de valor és l’alta ocupabilitat, flexibilitat i adaptació en un entorn de canvis i d’incerteses. Perfecte. Ara la pregunta següent és "on?". Quina és la millor opció per cursar els teus estudis a la branca sanitària?

Eixample Clínic és la teva millor opció per realitzar els teus estudis de formació professional al sector salut. No només per la qualitat dels continguts explicats a classe, ni per l’alt grau de subespecialització de tot l’equip docent que imparteix cada assignatura.

La gran diferència és un intangible. El nostre valor és oferir un ecosistema integrat: formació professional homologada, cursos de formació continuada actualitzats a la pràctica diària als centres de treball, competències i habilitats professionals que t’ajudaran a desenvolupar les teves tasques amb empatia i amb humanitat, orientades al pacient i amb esperit col·laboratiu. Adquiriràs habilitats comunicatives i uns hàbits d’aprenentatge que t’acompanyaran al llarg de tota la vida. Hàbits per aprendre, per desaprendre i per tornar a aprendre.

La formació ja no és allò que succeeix en un moment determinat de la nostra vida, sinó un procés continu que, partint d’unes habilitats prèviament adquirides, busca complementar-les amb altres que interseccionen de manera sistemàtica. Aquest enfocament vol posar fi a l’obsolescència professional pròpia de la nostra època i, alhora, vol ajudar-nos a aportar valor de manera indefinida al llarg de la nostra vida professional.

Ser d’Eixample Clínic es una actitud. És perseguir sempre l’excel·lència, és compromís, és generositat i gratitud. És confiança

Ara sí.

Si ets un dels nostres... Benvingut a un viatge i a una experiència apassionants.

Benvingut a bord!

Benvingut a un viatge i a una experiència apassionants!

arrow-down-right

El valor d’Eixample Clínic

La fórmula de valor del nostre model acadèmic és:

(I+P+C)*H

I (Innovació)

Innovació metodològica: Per millorar i reforçar els aprenentatges dels nostres alumnes introduïm alguns elements innovadors a les aules: Aula invertida, gamificació i role play, entre d’altres.

Innovació tecnològica: Incorporem simuladors per millorar l’experiència dels nostres alumnes a l’hora de treballar a les aules amb entorns que recreen el seu futur escenari laboral real.

P (Pràctiques)

Les pràctiques milloren l’experiència de l’alumne si comencem amb aquestes una vegada finalitzat l’aprenentatge teòric de les matèries. Fem un seguiment exhaustiu de l’alumnat en pràctiques mitjançant la figura del tutor en pràctiques.

Durant aquest període, en funció de les aptituds dels alumnes, es poden arribar a forjar els primers contactes amb els centres de pràctiques i consolidar a posteriori les oportunitats d’inserció laboral en cadascun d’aquests centres.

C (Coneixement)

Tots els nostres professors estan en actiu exercint actualment la seva professió i incorporen al coneixement que s’imparteix a les aules les millores, les tendències i els darrers avenços testejats als diferents centres sanitaris. Això ens diferencia de la resta d’escoles del sector.

Apostem per un model que garanteix el coneixement pràctic del professor, la seva actualització permanent i l’aplicació pràctica d’aquest coneixement al dia a dia de l’aula. El model “Eixample Clínic” garanteix una millora continuada de l’experiència en l’aprenentatge dels nostres alumnes, ja que sempre són a l’avantguarda del sector.

H (Humanització)

L’exercici professional en qualsevol de les modalitats cursades requereix uns coneixements altament qualificats des d’un punt de vista tècnic i tecnològic. En qualsevol cas, aquest aprenentatge ha d’acompanyar-se d’un altre enfocament molt més important: La cura del pacient. Estem obligats com a escola del Campus Clínic a ser empàtics i humans amb els nostres pacients. A Eixample Clínic treballem i transmetem a les aules aquesta humanització que els nostres estudis necessiten.

La “I”, la “P” i la “C” són factors que sumen, però el que eleva exponencialment el valor de la professió és la “H”.

 

plus

Model acadèmic

Una metodologia d’estudi innovadora

Des dels seus inicis, l’any 2005, Eixample Clínic ha apostat per un model acadèmic de formació professional basat en la innovació tecnològica, l’especialització, la personalització i les pràctiques en un entorn real professional.

L’objectiu del nostre pla d’estudis és formar els millors professionals sanitaris del futur en un entorn real i realitzant pràctiques reals des de l’inici dels estudis.

Característiques del nostre model acadèmic:

El nostre model es focalitza en potenciar les habilitats pràctiques i tecnològiques, en treballar les necessitats que cal cobrir col·laborativament amb les empreses del sector, i en un aprenentatge continuat per garantir la formació de professionals altament competents i preparats per a una carrera exitosa

Enfocament pràctic d’alt rendiment

Per poder esprémer al màxim les habilitats i les competències del nostre alumnat, el nostre model se centra en un aprenentatge previ teòric i, només després d’adquirir-lo, realitzem les pràctiques als centres de treball, potenciant a més les interaccions multidisciplinàries.

Tecnologia i innovació

Incorporem la tecnologia i la innovació a les aules perquè els nostres alumnes siguin més competitius en el mercat laboral

Col·laboració amb empreses del sector

Hi ha una estreta col·laboració amb les empreses del sector per garantir que els graduats estiguin preparats per a les sol·licituds reals en el mercat

Aprenentatge al llarg de tota la vida

L’ecosistema Campus Clínic Barcelona ens permet assegurar un enfocament d’aprenentatge al llarg de tota la vida, amb oportunitats de capacitació i de reciclatge per mantenir-se actualitzat en un entorn laboral en canvi constant

Èmfasi en habilitats transversals

A més de les habilitats tècniques, posem especial èmfasi en el desenvolupament d’habilitats transversals, com ara el pensament crític, la creativitat, la comunicació i el treball en equip i col·laboratiu

Per desenvolupar aquest model ens recolzem en la qualitat de l’equip docent. Els professors de les assignatures són professionals en actiu i subespecialitzats en la matèria que imparteixen a classe.

Les pràctiques es realitzen en centres sanitaris, hospitals i clíniques tant públics com privats de reconegut prestigi nacional i internacional. Alguns dels nostres alumnes fins i tot podran realitzar-les al mateix Hospital Clínic de Barcelona: CFGS Imatge per al diagnòstic i Medicina nuclear al Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI); CFGS Dietètica en l’àmbit d’alimentació en la direcció de serveis generals, tècnic del son a la unitat del son de l’Institut de Neurociències (ICN), auxiliar sanitari zelador en diferents serveis de l’hospital.

plus