1419
Hores lectives
581
Hores totals en el centre de pràctiques
2 años
Presencial o online
9.050€ presencial
/ 6.110€ online
Preu total del cicle

Descobreix el teu futur a l’FP

CFGS Imatge per al diagnòstic i Medicina nuclear

Descobreix el teu futur a l’FP

CFGS Imatge per al diagnòstic i Medicina nuclear

Inici Estudis Imatge per al diagnòstic

EIXAMPLE CLÍNIC

Imatge per al diagnòstic i Medicina nuclear

Ser tècnic superior en imatge per al diagnòstic i la medicina nuclear està de moda.

La sol·licitud de proves diagnòstiques creix any rere any: Avui dia, a la pràctica assistencial, cap especialitat mèdica fa un diagnòstic sense l’ajuda d’una prova d’imatge.

Es necessiten professionals amb continuada formació. És una professió en evolució contínua. Va molt lligada a l’evolució tecnològica dels equips (hard i soft) i al desenvolupament d’aplicacions, IA, etc. que impulsaran canvis importants en el rol del tècnic superior en un futur immediat.

Factors demogràfics permetran, en els propers anys, la incorporació de gran nombre de professionals al mercat laboral, i molt significativament al sector de la salut.

Fa gairebé vint anys algú ja va tenir la visió, i volem (i sabem) continuar acompanyant i formant professionals en aquest camp. No estem sols i ho fem en estreta col·laboració amb la direcció del Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDIC) de Clínic Barcelona

play
Blanca Paño

METGE ESPECIALISTA SÈNIOR

"Impartim assignatures relacionades amb la nostra pràctica clínica habitual a l’hospital."

Competència

Objectius

A qui va dirigit

Per què Eixample Clínic

Detall del cicle

Pla d’estudis

Centres de pràctiques

Continuïtat

Requisits d’accés al curs

Competència

Aquests estudis capaciten per obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutiques, a partir de la prescripció facultativa utilitzant equips de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear, i assistint el pacient durant la seva estada a la unitat, aplicant protocols de radioprotecció i de garantia de qualitat. També els establerts a la unitat assistencial.

Objectius

En aquest cicle formatiu de grau superior d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, l’alumnat aprendrà a dur a terme funcions tan importants com:

 • Interpretar i emplenar documentació sanitària, utilitzant aplicacions informàtiques per organitzar i gestionar l’àrea de treball.
 • Reconèixer les característiques anatomofisiològiques i patològiques bàsiques per establir diferències entre imatges normals i patològiques.
 • Identificar els fonaments físics de les fonts i dels equips generadors de radiacions ionitzants i no ionitzants per verificar-ne el funcionament.
 • Seleccionar protocols de qualitat de seguretat d’aplicació en la preparació dels equips per verificar-ne el funcionament.
 • Reconèixer els criteris d’idoneïtat per verificar la qualitat de les imatges mèdiques.
 • Preparació i aplicació de materials radioactius
 • La realització d’imatges diagnòstiques
 • La interpretació de resultats

A qui va dirigit

Amb el grau superior d’Imatge per al diagnòstic i Medicina nuclear et podràs incorporar al món laboral realitzant tasques com a tècnic superior d’imatge (a hospitals i a clíniques) i també podràs ser tècnic d’aplicacions en empreses, multinacionals o locals, d’equips de diagnòstic per la imatge.

La formació rebuda et garantirà un valor afegit al teu perfil professional perquè estudiaràs anglès (per millorar la teva capacitat de comunicació amb pacients estrangers, així com la teva capacitat formativa futura). Faràs les pràctiques en centres d’imatge per al diagnòstic a hospitals o centres de salut referents del nostre territori al costat dels millors professionals de cadascuna de les especialitats (tomografia computada, ressonància magnètica, radiologia, etc.).

Quan acabis la teva formació hauràs millorat la teva capacitat de treballar en equip i d’iniciativa emprenedora que t’han de permetre desenvolupar eines d’adaptació en una professió amb molta i ràpida evolució tecnològica, però sobretot hauràs rebut al llarg de tot el curs eines per gestionar, empatitzar i cuidar els pacients. Aquest és el focus principal de la nostra raó de ser

Tot això et permetrà convertir-te en un professional en la imatge per al diagnòstic i medicina nuclear amb un perfil professional i personal diferencial, amb una formació de prestigi, reconeguda en tot el sector sanitari.

Per què Eixample Clínic

 • Àmplia experiència: Des del 2005, milers d’alumnes han passat per l’escola i han estat graduats en aquest cicle formatiu.
 • Equip docent subespecialitzat: Els professors imparteixen a les aules només les assignatures relacionades amb les modalitats en què desenvolupen la seva activitat professional als seus centres de treball. El professor de TAC treballa al TAC del seu hospital, i el mateix passa amb el de radiologia, ressonància magnètica, etc.
 • Continguts actualitzats: Més enllà d’impartir els continguts oficials, la pertinença al Campus Clínic ens permet actualitzar els protocols explicats a classe amb els aplicats en un centre d’excel·lència com Clínic Barcelona.
 • Garantim a tots els nostres alumnes (100 %) el centre de pràctiques on realitzaran 581 h formatives.
 • Model acadèmic en què l’alumne és el centre: amb classes dinàmiques, potenciant la creativitat, la comunicació, el treball en equip i col·laboratiu, així com l’esperit crític.
 • Humanització del servei. Eixample Clínic no és només una escola de formació, sinó que és l’escola de Campus Clínic i per això, en cada acció, mitjançant els nostres valors, transmetem que la nostra raó de ser, com a professionals del sector salut, és el pacient. Tenim l’experiència que ens dona autoritat. Innovem cada dia metodològicament, amb nous protocols, noves eines, etc. Tenim el coneixement que compartim mitjançant l’equip docent amb la pràctica assistencial als centres de treball referents a tot el territori. Però sobretot volem que els nostres alumnes, quan siguin professionals, sàpiguen empatitzar amb el pacient. La tecnologia és important, el coneixement és imprescindible, però de vegades una escolta activa, una mirada o un somriure sincer transmeten més confiança i més seguretat als pacients que la millor de les acreditacions acadèmiques que puguem atorgar.

Detall del cicle

Titulació oficial: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació

Denominació: Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Durada: 2 anys acadèmics (2.000 h lectives)
Inici de curs: Setembre
Ubicació: Escola Eixample Clínic (Edifici Seminari Conciliar Barcelona. Diputació 231. 08007 Barcelona)
Formació al centre educatiu: 1.419 hores
Formació en centres de pràctiques: 581 hores

Modalitat i torns: Presencial (torn matí i tarda) i Online

Pla d’estudis

 • Atenció al Pacient (66h)
 • Fonaments Físics i Equips (132h)
 • Anatomia per la Imatge (132h)
 • Protecció Radiològica (66h)
 • Tècniques de Radiologia Simple (66h)
 • Tècniques de Radiologia Especial (66h)
 • Tècniques de Tomografia Computada (66h)
 • Tècniques d’Imatge per Ressonància Magnètica (99h)
 • Tècniques d’Imatge en Medicina Nuclear (66h)
 • Tècniques de Radiofarmàcia (33h)
 • Itinerari personal per a l'Ocupabilitat I (99h)
 • Itinerari personal per a l'Ocupabilitat II (66h)
 • Digitalització Aplicaad al Sector Productiu (33h)
 • Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu (33h)
 • Anglès Professional (66h)
 • Català Professional (66h)
 • Projecte Intermodular d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (198h)
 • Hores totals en el centre de pràctiques (581h)

Centres de pràctiques

Les pràctiques del cicle de grau superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear es realitzen en empreses referents del sector salut (Clínic Barcelona, seus: Villarroel, Maternitat i Plató), així com en altres hospitals i clíniques a tot el territori.

Continuïtat

Sortides professionals:

 • Tècnic/a superior en imatge per al diagnòstic
 • Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic
 • Tècnic/a especialista en medicina nuclear
 • Personal tècnic en equips de radioelectrologia mèdica
 • Personal tècnic en protecció radiològica
 • Personal tècnic en radiologia de recerca i experimentació
 • Delegat/ada comercial de productes hospitalaris i farmacèutics

Sortides acadèmiques:

 • Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic/a superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Cicle de grau superior de formació professional.
  Grau universitari.

Requisits d’accés al curs

Poden accedir a estudiar el CFGS d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear les persones que compleixin algun dels requisits llistats.

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Estar en possessió del títol de tècnic de formació professional de Grau Mig o tècnic de formació professional de Grau Superior. 
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

En cas de no complir-ne cap, cal superar una prova d’accés. Per presentar-se, cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es realitza la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

 • Poden accedir a estudiar el CFGS Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear les persones que compleixin algun dels requisits llistats.

 • En cas de no complir-ne cap, cal superar una prova d’accés. Per presentar-se cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova o 18 anys si es té el títol de tècnic de la mateixa opció del cicle al qual es vol accedir.

>
play

"Primera presa de contacte en un servei de radiodiagnòstic"

Sara Vizcaíno - Coordinadora CFGS Imatge per al Diagnòstic

>
play

"És una professió molt tecnològica amb una alta vessant humana de contacte amb el pacient"

Jordi Ruiz - Tècnic en Radiodiagnòstic

arrow-left

"El que més destaco és l’equip docent que ens acompanya i que ens recolza en el nostre aprenentatge. No només són experts en els seus camps, sinó que també comparteixen valuosos punts de vista pràctics, ja que cada professor està treballant en l’especialitat que explica a classe”

Marta de la Cerda
CFGS Imatge
per al Diagnòstic

“La meva idea és fer la carrera de medicina, i els coneixements que he adquirit en aquest cicle em seran de gran utilitat per al meu futur acadèmic i professional. Tant Eixample Clínic com els professors tenen un bon nivell i per part de la direcció sempre tenen en compte la nostra opinió."

Rita Morral
CFGS Imatge
per al Diagnòstic

“Aquest grau superior t’obre moltes portes professionals a l’àmbit sanitari i m’ha ajudat a trobar la meva vocació. Eixample Clínic és una escola petita on et sents com en una família, t’ofereix atenció personalitzada i un bon ambient d’aprenentatge. A Eixample Clínic, cada estudiant compta”.

Sandra Granadal
CFGS Imatge
per al Diagnòstic

CFGS IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR

Procés de matriculació

Si vols fer la preinscripció/matriculació al CFGS d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear posa't en contacte amb secretaria acadèmica mitjançant el correu electrònic: squiros@fmcb.cat